Redaktor: Simona Tlacháčová

Meno redaktora: Simona Tlacháčová

Blog: nakridlachknih.blogspot.com

E-mail: simonka.tlachacova1@gmail.com

O redaktorovi: študentka editorstva, vášnivá čitateľka, milovníčka kávy a osôbka, ktorá sa snaží každému pomôcť.

Pre projekt píše: recenzie

Recenzované knihy: