Redaktor: Renáta Kiovská

Meno redaktora: Renáta Kiovská

Blog: Renča číta (na Facebooku)

E-mail: Kiovska@zoznam.sk

O redaktorovi: rada čítam, aj menšinové žánre, žijem v malom meste a som stredného veku

Pre projekt píše: recenzie

Recenzované knihy: