Redaktor: Lenka Suchovská

Meno redaktora: Lenka Suchovská

E-mail: aeterna.anima@gmail.com

O redaktorovi: Tichá estétka, čitateľka strácajúca sa v príbehoch kníh už vyše dvoch desaťročí, tráviaca v imaginárnych svetoch viac času, než v tom reálnom.

Pre projekt píše: Recenzie

Recenzované knihy: