Autor: Sofia Vitalle

ddMeno autora: Sofia Vitalle
Facebooková stránka: http://www.facebook.com/Sofia-Vitalle
E-mail: sofiavitalle@gmail.com

O autorovi

Sofia Vitalle je pseudonym dvoch osôb: Renáty Kosmályovej a Veroniky Kmeťovej. Spoznali sme sa na strednej škole (Strednej umeleckej škole Ladislava Bielika v Leviciach), kde sa počas prestávok a dlhých chvíľok zrodil nápad začať písať. Nebrali sme to zo začiatku vážne (tak to aj vyzeralo), ale našim spolužiakom sa to páčilo, a tak sme sa rozhodli pokračovať…. až kým sme písaniu celkom neprepadli. Vtedy sme si povedali, že to chce zapracovať na niečom vážne, pustiť sa do toho na 100 %. V hlavách sa nám postupne začal rodiť nápad o temnom mužovi, anjelovi, ktorý stratil správny smer, o siedmich dušiach, ktoré musí dostať do zatratenia… o Seduktorovi. Je to naša srdcovka, náš debut, ktorý sa dostal na svetlo sveta v roku 2013. Bol to okamih, na ktorý nikdy nezabudneme. Je to moment, keď sme si uvedomili, že by z nás naozaj mohli byť spisovateľky 😀 Obidve sa snažíme venovať tomu čo nás najviac baví, písaniu, maľbe, čítaniu dobrých kníh, ale pravdaže nás neobchádzajú ani svetské povinnosti… škola, práca (menej zábavné činnosti) o to viac sme rady, keď si nájdeme chvíľu, aby sme mohli pracovať na novom príbehu…. a to nás privádza k otázke číslo dva.

Prečo autor píše

Píšeme z mnohých dôvodov. Ale asi ten najzásadnejší je, že máme bujnú a až príliš živú fantáziu, ktorej veľmi rady popúšťame uzdu práve v tých nestrážených okamihoch čírej inšpirácie. Je to úžasný pocit, rovnajúci sa eufórii, keď vaše prsty doslova nestíhajú vašim myšlienkam…

Životný cieľ

Naším životným cieľom ako spisovateliek je určite vydať čo najviac kníh, kvalitných diel, ktoré si nájdu cestu k čitateľom a v tom najideálnejšom prípade zakotvia v ich srdciach a zapíšu sa do ich myšlienok.

Knihy