Autor: Martin “Bocian” Praslička

16426543_989999907809016_2098640672_nMeno autora: Martin “Bocian” Praslička
Blog/stránka: http://www.bocian.blog.cz
Facebooková stránka: http://www.facebook.com/bocianlit/
E-mail: literaturabocian@gmail.com

O autorovi

Autor, na počudovanie, nie je tak celkom Bocian – ako to o sebe tvrdí. Patrí k druhu: človek, pohlavie: muž, ale niekedy sa za to hanbí. Vtedy je bocian. Momentálne (zatiaľ) študuje na Univerzite Komenského nejaký “zaujímavý” prírodovedný odbor, ale ešte úplne nevie, čo so sebou. Vášnivo (po)miluje písanie prózy, zriedka aj poézie. Rád číta diela iných a fascinuje ho svet, príroda, ľudia. Skúma “život”, pričom najradšej experimentuje sám na sebe. O svojich poznatkoch potom píše.

Prečo autor píše

Odpovedať sa nechtiac pokúsil už v kolónke O autorovi. Zhrnie to. Píše, pretože je to krásny spôsob, ako môže uceliť, zorganizovať, a napokon sformulovať svoje myšlienky, zážitky, poznatky. Je sentimentálny a nostalgický. Poviedky sú preňho pozostatky minulosti. Prečíta si niečo svoje z minulých rokov a presne vie, čo ho vtedy trápilo, čím žil.

Životný cieľ

Bude pokračovať v tom, prečo píše. Súvisí to spolu. Chce byť, samozrejme, čítaný spisovateľ. A spisovateľ je predovšetkým (dobrý) rozprávač (zaujímavých) príbehov. Autor je zatiaľ zahĺbený do seba. Z myšlienok robí krátke zápisky, takzvané poviedky. Teraz chce z takzvaných poviedok, krátkych zápiskov, stavať (veľké) príbehy, v ktorých sa spoznajú aj iní, viacerí. Ale životný cieľ? V profile na Art Floyd písal niečo o jednoduchom živote. To stále platí. Jednoduchosť a vychutnávanie si okamihu. Nielen čakanie na to, čo bude potom.

Knihy