Autor: Mark E. Pocha

mark epochaMeno autora: Mark E. Pocha
Blog/stránka: http://www.markepocha.webnode.sk
Facebooková stránka: facebook.com/krajinakanibalov,
facebook.com/zahubaznebies

O autorovi

Charles Manon slovenskej literárnej scény. Necenzurovaný Dobšinský pre 21. storočie. Autor desiatok publikovaných hororových poviedok (napr. v časopisoch Pevnost, XB1, Howard) a editor antológií (Na hroby, Kniha bolesti, Zombie apokalypsa). Finalista literárnych súťaží Cena Karla Čapka, Cena Fantázie, Vidoucí a ď. Nositeľ medzinárodného literárneho ocenenia Encouragement Award. Autor nekompromisných krvákov Krajina kanibalov (2016, Vydavateľstvo Hydra) a Kontakt: Záhuba z nebies (2017, Vydavateľstvo Hydra, v príprave).Okrem toho? Fanatik. Heretik. Lunetik.

Prečo autor píše

Lebo písanie je prekliatie, ktoré mi nedá pokoj. Odkladám ho tak dlho, ako len môžem, ale ono ma nakoniec aj tak premôže. Je to neliečiteľná choroba… a umelec je nezdravá osobnosť, ako by potvrdil Freud.

Životný cieľ

Nežne sa dotknúť čitateľovej duše…A potom s ňou vyzametať dlážku!Nehehehehhhhh….!!!!

Knihy